QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long 2022 359/QĐ-STC28/12/2022359-QLNS Quyet dinh CKQT 2021_signed.pdf
Quyet dinh CKQT 2021.doc
Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf
Tu bieu 62 den bieu 68 kem theo QD 359_signed.xlsx
Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx
BC Quy ngoai NS 2021.xlsx
2 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 TỈNH VĨNH LONG 2022 359/QĐ-STC28/12/2022Thuyet minh QT NSNN nam 2021- QD 359_signed.pdf
Thuyet minh QT NSNN nam 2021.docx
3 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2021 2022 359/QĐ-STC28/12/2022BC Quy ngoai NS 2021.xlsx
4 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 202262/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 62.xls
5 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 202263/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 63.xlsx
6 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 202264/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 64.xls
7 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 202265/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 65.xls
8 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 202266/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 66.xls
9 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 202267/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 67.xls
10 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 202268/CK-NSNN359/QĐ-STC28/12/2022Bieu 68.xls
11 So sánh sự thay đổi giữa dự toán và quyết toán năm 2020 2021...350/QĐ-STC22/09/2021QT chi NSDP 2020.xlsx
QT thu NSNN 2020.xlsx
12 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2020 2021...350/QĐ-STC22/09/2021BC Quy ngoai NS.xlsx
13 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 202168/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B68-TT343-86.xls
14 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 202167/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B67-TT343-86.xls
15 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 202166/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B66-TT343-86.xls
16 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 202165/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B65-TT343-86.xls
17 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 202164/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B64-TT343-86.xls
18 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 202163/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B63-TT343-86 (1).xlsx
19 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 202162/CK-NSNN350/QĐ-STC22/09/2021QT-2020-N-B62-TT343-86.xls
20 BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 TỈNH VĨNH LONG 2021...350/QĐ-STC22/09/2021Thuyet minh QT NSNN nam 2020.docx
Thuyet minh QT NSNN nam 2020_signed.pdf
1 - 20 trong tổng số 70Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4>>>