THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 2022 304/QĐ-STC18/11/2022quyet dinh cong khai tinh hinh thuc hien DT nam 2022 (1).doc
304-QLNS cong khai tinh hinh thuc hien DT nam 2022_signed.pdf
2 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2022 2022 304/QĐ-STC18/11/2022thuyet minh cong khai.doc
kem theo QD 304 thuyet minh cong khai_signed.pdf
3 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 202259/CK-NSNN304/QĐ-STC18/11/2022MAU 59 - kem theo QD 304_signed.xlsx
4 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 202260/CK-NSNN304/QĐ-STC18/11/2022MAU 60-kem theo QD 304_signed.xlsx
5 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 202261/CK-NSNN304/QĐ-STC18/11/2022MAU 61-kem theo QD 304_signed.xlsx
6 Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 2022 247/QĐ-STC06/10/2022quyet dinh cong khai 9 thang.doc
247-QLNS-cong khai du toan 9 thang_signed.pdf
7 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 2022 247/QĐ-STC06/10/2022thuyet minh kem theo QD 247_signed.pdf
thuyet minh cong khai.doc
8 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2022 202259/CK-NSNN247/QĐ-STC06/10/2022MAU 59-kem theo QD 247_signed.xlsx
9 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2022 202260/CK-NSNN247/QĐ-STC06/10/2022MAU 60-kem theo QD 247_signed.xlsx
10 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2022 202261/CK-NSNN247/QĐ-STC06/10/2022MAU 61-kem theo QD 247_signed.xlsx
11 Quyết định số 143/QĐ-STC Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 2022 143/QĐ-STC01/07/2022143-QLNS_signed.pdf
quyet dinh cong khai 6 thang.doc
12 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2022 202259/CK-NSNN143/QĐ-STC01/07/2022MAU 59(1).xls
13 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2022 202260/CK-NSNN143/QĐ-STC01/07/2022MAU 60(1).xls
14 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2022 202261/CK-NSNN143/QĐ-STC01/07/2022MAU 61(1).xls
15 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 2022 143/QĐ-STC01/07/2022thuyet minh cong khai 6 thang.doc
Thuyet minh kem theo quyet dinh 143_signed.pdf
16 Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022...73/QĐ-STC07/04/2022quyet dinh cong khai quy I.2022.doc
17 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP QUÝ I NĂM 2022 2022 73/QĐ-STC07/04/2022thuyet minh cong khai.doc
18 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2022 202259/CK-NSNN73/QĐ-STC07/04/2022MAU 59.xls
19 ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022 202260/CK-NSNN73/QĐ-STC07/04/2022MAU 60.xls
20 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2022 202261/CK-NSNN73/QĐ-STC07/04/2022MAU 61.xls
1 - 20 trong tổng số 80Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4>>>