KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA THANH TRA, KIỂM TOÁN
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Về việc kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 2022...462/BC-UBND27/12/2022462bc_signed.pdf
2 Báo cáo Tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN về việc quản lý và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2017 – 2019 tại tỉnh Vĩnh Long 2022 230/BC-UBND20/07/2022230bc_signed.pdf
3 Tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước - Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 2022 146/BC-UBND20/05/2022146bc_signed.pdf
4 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN kiểm toán NSĐP niên độ ngân sách năm 2020 2022...82/BC-UBND24/03/202282bc_signed.pdf
82BC-PL_signed.xlsx
5 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN khu vực IX sau thời gian phúc tra 2022 39/BC-UBND09/02/2022 
6 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hoàn thiện cơ chế chính sách giai đoạn 2016-2020. 2021...8487 /UBND-KTNV05/01/20228487_signed.pdf
Noi dung 5 - 664.pdf
Noi dung 4 - 664.pdf
Noi dung 3 - 664.pdf
Noi dung 2 - 664.pdf
Noi dung 1 664_compressed.pdf
7 Kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020-2021 2021...298-CV/BCS06/09/2021298bcs_signed.pdf
298k_signed.xlsx
8 Báo cáo số 81/BC-UBND về việc tiếp tục thực hiện những nội dung kiến nghị còn lại của KTNN kiểm toán NSĐP niên độ ngân sách năm 2018 2021...81/BC-UBND26/03/202181 bc_signed.pdf
PL 1 BC 61_signed.xlsx
9 Báo cáo số 06/BC-UBND về tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước 2021...06/BC-UBND11/01/202106bc_signed.pdf
06bc-PL1_signed.xlsx
06bc-PL2_signed.xlsx
10 Báo cáo số 453/BC-STC, ngày 19/11/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước 2020...453/BC-STC19/11/2020453-QLGCSTCDN-UBNDT_signed.pdf
11 Báo cáo về việc kết quả thực hiện kiến nghị, kết luận của KTNN kiểm toán đối với báo cáo Quyết toán NSNN năm 2018 2020 362/BC-STC05/10/2020362-QLNS-bao cao KNKTNN 2018 va giai doan 2013-2017_signed.pdf
kem theo bao cao 362_signed.xlsx
12 Báo cáo về việc kết quả thực hiện kiến nghị, kết luận của KTNN kiểm toán đối với báo cáo Quyết toán NSNN năm 2018 2020...362/BC-STC02/10/2020kem theo bao cao 362_signed.xlsx
362-QLNS-bao cao KNKTNN 2018 va giai doan 2013-2017_signed.pdf
13 Báo cáo Về việc tiếp tục thực hiện những nội dung kiến nghị còn lại của KTNN kiểm toán NSĐP niên độ ngân sách năm 2018 (KTNN khu vực 5) 2020...349/BC-STC21/09/2020349-QLNS-Bao cao thuc kien kien nghi kiem toan_signed.pdf
kem theo bao cao 349_signed.xlsx
14 Về kết quả thực hiện Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 2020...167/BC-STC22/05/2020167-QLGCSTCDN-UBNDT_signed.pdf
15 Báo cáo số 230/BC-STC ngày 31/7/2019 về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán năm 2016 trở về trước 2019....230/BC-STC31/07/2019230-BC-STC_signed.pdf
1 - 15 trong tổng số 15Số dòng hiển thị: <<<1>>>