TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP NGÀY 07/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ - ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020 2020...37/BC-STC02/03/202137-TCHCSN-thuc hien co che tu chu theo ND 130_signed.pdf
2 Tình hình và kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Ước thực hiện năm 2020 2020...36/BC-STC04/02/202136-TCHCSN-UBNDT_signed.pdf
kem theo bao cao 36_signed.xlsx
3 Báo cáo Đánh giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác – Ước thực hiện năm 2020 2020...38/BC-STC04/02/2021_Phu luc Bao cao tu chu tai chinh ND 141 nam 2020.xlsx
38-TCHCSN-BC THUC HIEN TU CHU ND 141 2020_signed.pdf
4 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Ước thực hiện năm 2020 2020...34/BC-STC02/02/202134_ Phu luc kem theo bao cao ND 54.xls
34-TCHCSN-uoc thuc hien ND 54_signed.pdf
5 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long 2020...118/BC-STC16/04/2020118_QLNS Bao cao TH cong khai DT NSNN nam 2020_signed.pdf
6 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long 2020....13/BC-STC16/01/202013_QLNS Bao cao TH cong khai QT NSNN nam 2018_signed.pdf
7 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán nSNN năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long 2020...13/BC-STC16/01/202013_QLNS Bao cao TH cong khai QT NSNN nam 2018_signed (1).pdf
8 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Vĩnh Long 2019...42/BC-STC28/02/201942 BCSTC bao cao tinh hinh cong khai QT 2017.pdf
9 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Ước thực hiện năm 2018 2019...32/BC-STC15/02/201932_BC_STC.pdf
1 - 9 trong tổng số 9Số dòng hiển thị: <<<1>>>