Thứ Ba, 21/03/2023 2:24:03 SA
Tải ứng dụng
Quyết định số 257/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 3.000m 2 đất tại thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ để xây dựng Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
(14/02/2023 08:44:16)

257/QĐ-UBND