Thứ Ba, 21/03/2023 1:23:00 SA
Tải ứng dụng
Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 4.119,8m 2 đất tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý lập kế hoạch đấu giá Quyền sử dụng đất theo quy định.
(21/02/2023 16:24:24)

335/QĐ-UBND