Thứ Bảy, 20/08/2022 10:28:09 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp."
Trích yếu (16/6/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long (Số 76 Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.822233 - Fax: 0270.3.8.286917 Email: nydkhang.snv@vinhlong.gov.vn
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15066256