Thứ Bảy, 20/08/2022 8:51:52 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long."
Trích yếu (21/6/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện Thoại: 0270 3822 211 Fax: 0270 3825 511. Email: staichinh@vinhlong.gov.vn
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15065851