Thứ Bảy, 20/08/2022 9:30:37 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định ban hành khung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa tỉnh Vĩnh Long."
Trích yếu (04/7/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 83, đường 30/4, Phường 1,tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3823216 - Fax: 0270.3830518 - Email: sgiaothong@vinhlong.gov.vn.
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15066000