Thứ Năm, 06/10/2022 2:00:21 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."
Trích yếu (28/7/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 2A Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long. Điện thoại: 070.3830330 - Fax: 070.3826347. Email: scongthuong@vinhlong.gov.vn
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15252966