Thứ Năm, 06/10/2022 1:33:44 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."
Trích yếu (08/8/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 01, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703834001 Email: bdt@vinhlong.gov.vn
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15252888