Thứ Bảy, 20/08/2022 9:44:22 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành".
Trích yếu (26/4/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Y tế. Địa chỉ Số 47, Lê Văn Tám, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3823107 - Email: syte@vinhlong.gov.vn.
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15066061