Thứ Bảy, 20/08/2022 9:41:24 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long".
Trích yếu (29/4/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: K1, Khóm 5, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Email: banvhxh.vinhlong@gmail.com. Điện thoại: 02703.850.834.
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15066049