Thứ Bảy, 20/08/2022 8:51:09 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".
Trích yếu (04/5/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ số 24, đường 3 Tháng 2, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822341, Email: banbientap@vinhlong.edu.vn.
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15065847