Thứ Bảy, 20/08/2022 10:06:00 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long."
Trích yếu (11/5/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ: 42B Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại:02703822242; Email: stainguyen@vinhlong.gov.vn.
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15066160