Thứ Bảy, 20/08/2022 8:47:23 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."
Trích yếu (10/5/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 205/5 Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại:02703.823319 Fax: 02703.828033 Email: skehoach@vinhlong.gov.vn
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15065835