Thứ Bảy, 20/08/2022 9:08:39 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định mức chi hỗ trợ cho Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."
Trích yếu (29/4/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 76 Đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.822233 - Fax: 0270.3.8.286917 - Email: vanphong.snv@vinhlong.gov.vn
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15065920