Thứ Bảy, 20/08/2022 10:09:24 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định bãi bỏ và công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ."
Trích yếu (25/5/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Số 10 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại:02703.822585 Fax: 02703.822643 - Email: : pqlvhgd.svhttdl@vinhlong.gov.vn.
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15066176