Thứ Bảy, 20/08/2022 9:32:56 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ."
Trích yếu (01/6/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: K1, Khóm 5, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Email: banvhxh.vinhlong@gmail.com. Điện thoại: 02703.850.834.
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15066011