Thứ Bảy, 20/08/2022 8:50:25 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tin chi tiết toàn văn dự thảo văn bản
Tiêu đề Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về quy định mức chế độ thôi việc đối với Công an viên chưa đủ 15 năm công tác."
Trích yếu (06/6/2022) - Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long (Số 76 Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.822233 - Fax: 0270.3.8.286917 Email: nydkhang.snv@vinhlong.gov.vn
Tải về Xem toàn văn
Lượt truy cập:
15065844