Thứ Bảy, 20/08/2022 9:36:21 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
481 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long11/01/201711/02/2017FileID=30634Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
482 Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long05/01/201705/03/2017FileID=30610Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
483 Dự thảo Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long05/01/201705/03/2017FileID=30609Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
484 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long03/01/201703/02/2017FileID=30600Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
485 Dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 03/01/201703/02/2017FileID=30596Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
486 Dự thảo Quyết định Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch năm 2017 và lộ trình giá nước sạch năm 2017-201803/01/201703/02/2017FileID=30595Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
487 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long03/01/201703/02/2017FileID=30594Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
488 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long03/01/201703/02/2017FileID=30593Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
489 Lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh30/12/201631/01/2017FileID=30585Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
490 Dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 1751/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án "Phương hướng thập niên chất lượng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006-2015"07/12/201607/01/2017FileID=30394Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
491 Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Đề án “Hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 – 2020”.29/09/201631/10/2016FileID=28715Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
492 Thông báo lấy ý kiến đóng góp Dự kiến 67 nhân vật và 05 sự kiện lịch sử để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long15/07/201610/08/2016FileID=27700Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
493 Dự thảo Luật văn bản quy phạm pháp luật10/06/201431/12/2014FileID=10350Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
494 Dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện nhập khẩu đối với phương tiện thủy nội địa10/06/201410/10/2014FileID=10349Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
495 Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa10/06/201431/12/2014FileID=10348Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15066027