Thứ Tư, 29/03/2023 3:56:25 SA
Tải ứng dụng
Tên dự án : Đầu tư trang trại trồng rau, màu an toàn xuất khẩu
Lĩnh vực : Nông nghiệp - Nông thôn
Địa Điểm : 1. Xã Đông Thành, Thuận An, TX. Bình Minh 2. Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân 3. Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ 4. Thị trấn Vũng Liêm, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm
Quy Mô : 1. Xã Đông Thành, Thuận An, TX. Bình Minh 2. Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân 3. Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ 4. Thị trấn Vũng Liêm, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm
Mục tiêu đầu tư : Đầu tư phát triển trang trại trồng rau, màu an toàn xuất khẩu góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh
Ước tổng mức đầu tư : 30 tỷ đồng/dự án
Hình thức đầu tư : Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án
Cơ quan quản lý ngành : Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thị xã nơi đặt dự án
Ghi chú :
Lượt truy cập:
16089495
ipv6 ready