Thứ Tư, 29/03/2023 4:35:49 SA
Tải ứng dụng
Tên dự án : Hợp tác xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao
Lĩnh vực : Nông nghiệp - Nông thôn
Địa Điểm : Địa bàn 06 huyện
Quy Mô : Địa bàn 06 huyện
Mục tiêu đầu tư : Nhà đầu tư hợp tác cùng với các nhà nông triển khai thực hiện dự án xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn nhằm tạo thương hiệu lúa chất lượng cao và tạo đầu ra ổn định
Ước tổng mức đầu tư : 30 tỷ đồng/dự án
Hình thức đầu tư : Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án
Cơ quan quản lý ngành : Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện nơi đặt dự án
Ghi chú :
Lượt truy cập:
16089548
ipv6 ready