Thứ Bảy, 20/08/2022 8:52:32 SA
Tải ứng dụng
Lượt truy cập:
15065852
Tên dự án : Hợp tác xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái xuất khẩu
Lĩnh vực : Nông nghiệp - Nông thôn
Địa Điểm : 1. Huyện Vũng Liêm 2. Huyện Long Hồ 3. Các xã thuộc Thị xã Bình Minh 4. Huyện Mang Thít 5. Huyện Trà Ôn
Quy Mô : 1. Huyện Vũng Liêm 2. Huyện Long Hồ 3. Các xã thuộc Thị xã Bình Minh 4. Huyện Mang Thít 5. Huyện Trà Ôn
Mục tiêu đầu tư : Nhà đầu tư hợp tác với các nhà vườn phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến trái cây theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
Ước tổng mức đầu tư : 50 tỷ đồng/dự án
Hình thức đầu tư : Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án
Cơ quan quản lý ngành : Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thị xã nơi đặt dự án
Ghi chú :
Lượt truy cập:
15065853