Tiếp nhận phản ánh kiến nghị

(*) Là bắt buộc nhập, Tập tin có định dạng *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.png, *.jpg và nhỏ hơn 10MB.
Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật


Tra cứu thông tin PAKN

Lưu ý

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

  • Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
  • Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
  • Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.
  • Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN chờ tiếp nhận

PAKN đang xử lý

PAKN đã trả lời