Hướng dẫn tra cứu PAKN

Để tra cứu PAKN người dân, doanh nghiệp có 2 cách:

Tìm kiếm theo từ khóa: Họ tên cá nhân/tổ chức, tiêu đề PAKN hoặc nội dung PAKN đã gửi ở ô tìm kiếm ở Trang chủ.

- Chọn từ 4 tab danh sách ở Trang chủ: PAKN, PAKN đã trả lời, PAKN đã chuyển, PAKN không đủ điều kiện.

Hướng dẫn gửi PAKN

Để gửi PAKN người dân, doanh nghiệp vui lòng nhập các trường dữ liệu ở form Tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Trang chủ.

Các trường đánh dấu là bắt buộc phải nhập.

Người dân, doanh nghiệp có thể chọn hoặc không chọn lĩnh vực để PAKN.

Nếu có tài liệu, văn bản đính kèm, vui lòng chọn file, sau đó bấm nút Tải lên (hỗ trợ các định dạng: pdf, word, excel, hình ảnh,... dung lượng nhỏ hơn 10MB).

Vui lòng nhập Mã bảo mật trước khi bấm nút Gửi PAKN