Chi tiết văn bản

25/2020/NĐ-CP
28/02/2020
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ
VĂN BẢN KHÁC

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH