Chi tiết văn bản

24/2020/NĐ-CP
24/02/2020
Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ
VĂN BẢN KHÁC

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH