Chi tiết văn bản

11/BTP-PBGDPL
02/01/2020
V/v phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020
Công văn
Bộ Tư pháp
Phan Chí Hiếu
Thứ trưởng
VĂN BẢN KHÁC

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH