Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6521 / 327 trang
115/QĐ-UBND 18/01/2022Về việc Ủy quyền quyết định đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ và đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022
116/QĐ-UBND18/01/2022V/v Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia tố tụng trong vụ án "Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai" giữa ông Lê Văn Đầy
114/QĐ-UBND18/01/2022V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2022-2027”
106/QĐ-UBND18/01/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp trong xây dựng nông thôn mới năm 2021
105/QĐ-UBND 18/01/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
104/QĐ-UBND 18/01/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2021
103/QĐ-UBND 18/01/2022Về việc tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho tập thể đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021
112 /QĐ-UBND18/01/2022Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Mỹ Phước A, huyện Mang Thít
118 /QĐ-UBND18/01/2022Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập năm 2022
111 /QĐ-UBND18/01/2022Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Đảm bảo giao thông đột xuất đợt 2 năm 2021
117/QĐ-UBND18/01/2022Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non 2, phường 2, thành phố Vĩnh Long
119 /QĐ-UBND18/01/2022Về việc hỗ trợ 975 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
122/QĐ-UBND18/01/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
121/QĐ-UBND18/01/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tiêu thụ vé số và tham gia tốt công tác xã hội, góp phần thực hiện nộp ngân sách tại tỉnh Vĩnh Long năm 2021
120/QĐ-UBND18/01/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
02/2022/QĐ-UBND 18/01/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
90/QĐ-UBND 17/01/2022Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
87/QĐ-UBND 17/01/2022Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
91/QĐ-UBND17/01/2022Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh
89/QĐ-UBND 17/01/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021