Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 123 / 7 trang
23/03/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách Quý 1 năm 2023 của thị xã Bình Minh
16/09/2022Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
16/09/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
05/07/2022QD cong bo cong khai du toan ngan sach 6 thang dau nam 2022 cua TXBM
05/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
13/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thị xã Bình Minh
13/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thị xã Bình Minh
14/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc giao lô nền tái định cư vùng ngập lũ ấp Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh
07/02/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư khu công nghiệp Bình Minh
30/09/2021CONG KHAI DANH MUC QTOAN NS 2020
30/09/2021CONG KHAI QTOAN NS 2020
15/01/2020DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020Về việc công bố, công khai ngân sách năm 2020 của thị xã Bình Minh
QĐ-129-202006/02/2020QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động – Thƣơng binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-46-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
QĐ-45-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
QĐ-29-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-28-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready