Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1264 / 64 trang
3815/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 133,7m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Vĩ, tách thửa số 207 (tách 450), thuộc tờ bản đồ số 20 (8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3814/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 121,4m2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Nghiệm và Nguyễn Thị Ngọc Chói, tách thửa số 206, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3813/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 33,3m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Bá, tách thửa số 205, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3812/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 46,3m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Bá, tách thửa số 201 (tách 456), thuộc tờ bản đồ số 20(8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3811/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 18,6m2 đất ở tại nông thôn của ông(bà) Nguyễn Thị Hồng Thủy, tách thửa số 203, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3810/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 78,0m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thanh Giàu, tách thửa số 202, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3809/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 29,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thanh Tuấn, tách thửa số 181, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3808/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 121,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hồ Văn Thiện, tách thửa số 180-2, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3807/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 58,7m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hồ Văn Thiện, tách thửa số 180-1, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3806/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 37,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Hà Văn Luông và Bùi Thị Linh, tách thửa số 178, thuộc tờ bản đồ số 20. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3805/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 11,9m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Huỳnh Minh Tiền, tách thửa số 421, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3804/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 5,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Gọn, tách thửa số 420, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3803/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 0,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Ánh Tuyết, tách thửa số 419, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3802/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 21,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Hữu Tường, tách thửa số 418 (tách 441), thuộc tờ bản đồ số 19(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3801/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 191,7m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Hậu, tách thửa số 211 (tách 283A), thuộc tờ bản đồ số 19(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3800/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 53,8m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Triệu và rần Thị Xuân, tách thửa số 289, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3799/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 72,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Văn Phu, tách thửa số 288 (tách 974), thuộc tờ bản đồ số 19(8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3798/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 50,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Mỹ Hà, tách thửa số 287, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3797/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 37,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Hà và Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tách thửa số 286, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3796/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 22,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Bảy và Trần Văn Phùng, tách thửa số 428, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready