Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1018 / 51 trang
318/UBND-VP20/04/2020V/v Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Tân An Luông và dự án chợ Quới An
206/UBND-VP19/03/2020V/v khảo sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn
14/KH-UBND07/04/2020Triển khai thực hiện một số quy định về cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long
18/KH-UBND13/04/2020Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
17/KH-UBND09/04/2020Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 219/KH-TU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
15/KH-UBND08/04/2020Sản xuất lúa vụ Hè thu 2020, Đông xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện Vũng Liêm
11/TB-UBND25/03/2020Kết luận của ông Lê Văn Lập – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 12/3/2020 và ngày 18/3/2020
16/KH-UBND09/04/2020Về việc tổ chức các hoạt động cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Vũng Liêm vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2020
201/UBND-VP19/03/2020V/v đăng ký mua khẩu trang phòng, chống bệnh dịch Covid-19 (lần 2)
253/UBND-VP26/03/2020V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
312/UBND-VP17/04/2020V/v triển khai thực hiện Công văn số 1746/UBND-VX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long
263/UBND-VP27/03/2020V/v thẩm định 02 Đề án thành lập trường THCS và THPT trên địa bàn huyện Vũng Liêm
207/UBND-VP19/03/2020V/v ngưng sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo
294/UBND-TCKH13/04/2020V/v hướng dẫn chế độ đặc thù và kinh phí thực hiện phòng chống dịch Covid 19
306/UBND-VP16/04/2020V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh
319/UBND-PNV20/04/2020V/v tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo công tác văn thư trên địa bàn huyện Vũng Liêm
212/UBND-VP27/04/2020V/v điều chuyển cơ sở vật chất và tài sản của trường THCS Hiếu Thành
256/UBND-TCKH27/03/2020V/v khắc phục lún móng trụ sở làm việc UBND xã Quới An
251/UBND-VP25/03/2020V/v làm mới, lắp đặt biển báo và kẻ vạch sơn đường điểm trường Trung học cơ sở Lê Hữu Thanh, xã Trung Hiệp
280/UBND-VP03/04/2020V/v gia hạn thời gian hạ cao trình đất trồng lúa kết hợp tận thu đất sét ấp Hiếu Kinh B, xã Hiếu Thành