Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1163 / 59 trang
43/UBND-VP20/01/2020V/v tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
46/UBND-VP31/01/2020V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng virus Corona gây ra và các dịch bệnh trong mùa đông xuân
79/UBND-VP11/02/2020V/v hỗ trợ khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách
144/UBND-VP03/03/2020V/v đề nghị đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vũng Liêm
122/UBND-VP26/02/2020V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.
14/UBND-VP08/01/2020V/v báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
02/UBND-VP02/01/2020V/v thực hiện sắp xếp chợ phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
09/UBND-VP08/01/2020V/v tổ chức tiếp công dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
139/UBND-VP02/03/2020V/v báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; tổng kết, đánh giá thực hiện giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
81/UBND-VP11/02/2020V/v đăng ký mua khẩu trang phòng, chống dịch
149/UBND-VP03/03/2020V/v thông báo hệ điều hành Windows 7 đã kết thúc dịch vụ hỗ trợ vào ngày 14/1/2020
34/UBND-CAH15/01/2020V/v tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
60/UBND-VP08/01/2020V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm về ma túy
20/UBND-VP10/01/2020V/v chủ trương thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải năm 2020
89/UBND-PNN&PTNT12/02/2020V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm
01/CT-UBND08/01/2020Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
07/KH-UBND04/02/2020TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
02/KH-UBND15/01/2020Chiến dịch mùa khô năm 2020
05/KH-UBND31/01/2020Thực hiện Chƣơng trình phát triển thanh niên huyện Vũng Liêm năm 2020
01/KH-UBND05/03/2020Phát động phong trào thi đua duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020