Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1259 / 63 trang
3969/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 322,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 177 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Lon
3968/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 92,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Ánh, tách thửa số 178, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3967/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 9,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 176, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3966/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 9,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 176, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3952/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 191,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Phúc, tách thửa số 18, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3964/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 79,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thanh Hùng và Phạm Thị Bé Ba, tách thửa số 410, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3963/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 93,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thịnh Phát, tách thửa số 443, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3962/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 61,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Song, tách thửa số 442, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3961/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 157,7m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Huỳnh Thị Chúc Ly, tách thửa số 452, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3960/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 38,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Dung, tách thửa số 451, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3959/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 16,7m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Đặng Văn Gái, tách thửa số 450, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3958/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 162,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Xệ và Nguyễn Thị Đèo, tách thửa số 382, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3957/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 54,3m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Lâm,tách thửa số 379 ( tách 760), thuộc tờ bản đồ số 8 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3956/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 17,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Bé Lan, tách thửa số 378, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3955/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 122,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Hai, tách thửa số 376, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3954/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 42,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Thu Hương, tách thửa số 406, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3953/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 14,1m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Mỹ Linh, tách thửa số 381, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3952/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 18,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Thanh Trung, tách thửa số 527, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3951/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 23,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Văn Lình, tách thửa số 526, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3950/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 128,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Hai, tách thửa số 380 (396), thuộc tờ bản đồ số 8 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long