Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1259 / 63 trang
3928/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 76,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Văn Gồng, tách thửa số 247, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3927/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 44,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Thị Thì, tách thửa số 248, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3926/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 55,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Văn Há và Trương Thị Cẩm Nhanh, tách thửa số 249, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3925/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 77,9m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Văn Phùng và Huỳnh Thị Thơ, tách thửa số 250, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3924/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 118,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Công Tài và Đoàn Thị Tiếp, tách thửa số 288, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3923/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 54,9m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Thị Lập,tách thửa số 304 ( tách 451), thuộc tờ bản đồ số 8 (5). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3922/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 110,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lâm Thị Mười Một và Lâm Hữu Phúc, tách thửa số 303, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3921/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 74,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Nghiệm và Lê Thị Tầm, tách thửa số 334, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3920/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 207,3m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lâm Văn Viên, tách thửa số 302, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3919/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 25,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn út, thửa số 289 (336B), thuộc tờ bản đồ số 8(4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3918/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 30,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Thị Khối, tách thửa số 290, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3917/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 266,6m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Văn Bé Tư và Nguyễn Thị Suôn, tách thửa số 215, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3916/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 62,5m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Văn Bé Tư và Nguyễn Thị Suôn, tách thửa số 216, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3915/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 145,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Vân và Châu Thị Sáu, tách thửa số 204, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3915/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 145,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Vân và Châu Thị Sáu, tách thửa số 204, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3914/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 58,1m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Ngọc Phí,tách thửa số 217, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3913/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 49,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Hoàng Luận và Lê Thị ánh, tách thửa số 203, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3912/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 74,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Hoàng Nhơn và Lương Thị Mộng Điệp, tách thửa số 198, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3911/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 108,6m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Điền và Trần Thanh Hoa, tách thửa số 185, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3910/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 131,5m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Mao, tách thửa số 184 (tách 749), thuộc tờ bản đồ số 8 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.