Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1262 / 64 trang
5599/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Văn Huời, thửa số 8-2, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5598/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Văn Huời, thửa số 8-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5596/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Văn Chót, thửa số 7-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5595/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Diệp Văn Út, thửa số 6-2, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5592/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Thị Lệ, thửa số 5-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5590/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Thị Bé, thửa số 4-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5589/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Lê Thị Chiến, thửa số 2-2, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5588/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Lê Thị Chiến, thửa số 2-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5585/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Duy Minh và Lưu Thị Hồng Nga, thửa số 1-2, thuộc tờ bản đồ số 28
5584/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Duy Minh và Lưu Thị Hồng Nga, thửa số 1-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5575/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Trần Thanh Thảo, thửa số 134, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5574/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Trần Hữu Khanh, thửa số 135, thuộc tờ bản đồ số 28.
5573/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Trần Hữu Tường và Võ Thị Hồng Diễm, thửa số 136, thuộc tờ bản đồ số 28
5572/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Trần Minh Toàn, thửa số 64, thuộc tờ bản đồ số 28.
5571/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Đặng Văn Mười Một và Phạm Thị Ngọc Loan, thửa số 63
5570/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Hoàng Dũng và Lê Ngọc Diễm, thửa số 133
5569/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Hoàng Doanh, thửa số 62, thuộc tờ bản đồ số 28
5568/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Hồ Thị Nguyệt, thửa số 66, thuộc tờ bản đồ số 28.
5567/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Nguyễn Thị Hồng Điệp, thửa số 73, thuộc tờ bản đồ số 28
5566/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Lâm Văn Viên và Nguyễn Thị Cẩm Thơi, thửa số 67