Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1262 / 64 trang
1170/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Tạ Minh Hiếu thửa số 110
1180/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Ngô Mạnh Hùng thửa số 181
1239/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Trương Văn Minh Khang thửa số 118
1245/QĐ-UBND16/03/2017Thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng công viên Vũng Liêm hộ Sơn Mười Bốn thửa số 145
1175/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Nguyễn Thị Loan thửa số 2
1231/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm Võ Văn Chính thửa số 126
1140/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Văn Lực thửa số 8
1145/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Thị Thủy thửa số 11
1146/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Thị Năm thửa số 177
1154/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm Hộ Lê Thị Kim Chi thửa số 428
1178/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Thanh Liêm thửa số 7
1152/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Minh Hậu thửa 237
1215/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Nguyễn Thị Lệ Châu thửa 110
1189/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Lê Văn Lập thửa số 165
1214/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình lộ Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm hộ Đặng Thị Lắc thửa số 52
1162/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ La Thị Tư thửa số 22
1267/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Kiên Mỹ thứa số 129
1225/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Đoàn Anh Kiệt thửa số 60
1226/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Đoàn Anh Kiệt thửa số 61
1203/QĐ-UBND28/02/2017Thu hồi đất xây dựng công trình đường Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm hộ Lý Văn Khuyến thửa số 68