Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1264 / 64 trang
3914/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 58,1m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Ngọc Phí,tách thửa số 217, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3913/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 49,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Hoàng Luận và Lê Thị ánh, tách thửa số 203, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3912/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 74,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Hoàng Nhơn và Lương Thị Mộng Điệp, tách thửa số 198, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3911/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 108,6m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Điền và Trần Thanh Hoa, tách thửa số 185, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3910/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 131,5m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Mao, tách thửa số 184 (tách 749), thuộc tờ bản đồ số 8 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3909/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 11,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Lẹ Em, tách thửa số 159, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3908/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 130,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thanh Phúc và Lê Thị Kim Hạnh, tách thửa số 514, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3907/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 41,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Tấn Đức và Điều Diễm Thúy, tách thửa số 513, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3906/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 37,2m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thùy Trang, tách thửa số 481, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3904/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 25,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Hùng Em, tách thửa số 479, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3903/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 22,0m2 đất ở tại nông thôn của ông(bà) Huỳnh Thị Kim Dợn và Nguyễn Thành Nam, tách thửa số 449, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3902/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 19,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Minh Toàn, tách thửa số 124, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3901/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 67,1m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Hương và Võ Thành Nghiên, tách thửa số 123, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3900/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 101,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Chánh, tách thửa số 117, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3899/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 21,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Thị Lèo, tách thửa số 115, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3898/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 10,8m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Tuấn, tách thửa số 453, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3897/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 7,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thanh Phúc và Lê Thị Kim Hạnh, tách thửa số 114, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3896/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 32,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Lèo, tách thửa số 100, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3895/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 27,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Hoàng Tuấn, tách thửa số 512, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3894/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 18,7m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Kim Pha Chị, tách thửa số 529, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
ipv6 ready