Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1262 / 64 trang
2269/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 13,4m2 đất của bà Trần Thị Hoa, tách thửa số 148(342), thuộc tờ bản đồ số 17(5). Đất tọa lạc tại ấp Thái Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long..Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2268/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 130,9m2 đất của bà Huỳnh Thị Yến, tách thửa số 178(662), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2267/QĐ-UBND09/09/2016Cho phép ông Trần Văn Sậm, địa chỉ thường trú: ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long được chuyển mục đích sử dụng đất thửa số 206, diện tích 434,5m2, thuộc tờ bản đồ số 7, loại đất trồng cây lâu năm, tại ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long sang đất ở đô thị.
2266/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 93,7m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-2(59), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình)
2265/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 104,4m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-3(60), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2264/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 76,8m2 đất của ông Trần Hữu Hùng, (theo sổ bộ BĐĐCCQ bà Lê Thị Thu kê khai đăng ký), thửa số 189-4(60), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2263/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 62,4m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-5(59), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2262/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 108,4m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 189-6(58), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2261/QĐ-UBND14/09/2016Thu hồi 15,3m2 đất của bà Lê Thị Thu, thửa số 3001-4(58), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2260/QĐ-UBND09/09/2016Thu hồi 311,9m2 đất của ông Trần Hữu Hùng, tách thửa số 149(61), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2259/QĐ-UBND14/09/2016Thu hồi 216,8m2 đất của bà Huỳnh Thị Bé Tám, tách thửa số 129(54), thuộc tờ bản đồ số 17(7). Đất tọa lạc tại ấp Lăng, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Lý do thu hồi đất: Để thực hiện công trình đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện (đoạn ấp Lăng - ấp Thái Bình).
2258/QĐ-UBND09/09/2016Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường liên xã Thanh Bình – Quới Thiện, huyện Vũng Liêm
2257/QĐ-UBND09/09/2016Phê duyệt phương án bổ sung lần 2 bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình: Đường dây 500kv nhiệt điện Duyên Hải – Mỹ Tho
527/UBND-VX12/07/2016V/v báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất bổ sung lần 2 của đợt 2.
524/UBND-VX08/07/2016V/v phối hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp lần 2, HĐND tỉnh khóa IX
523/UBND-VX08/07/2016V/v báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất bổ sung đợt 2.
522/UBND-VX08/07/2016V/v duy trì mô hình dạy học cả ngày đối với các trường tiểu học tham gia Chương trình SEQAP khi Chương trình kết thúc
521/UBND-VX08/07/2016V/v tăng cường công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Dân số Thế giới
463/UBND-KTTH24/06/2016V/v mời tham gia cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới”
113/BC-UBND02/08/2016TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH-QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016