Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1018 / 51 trang
23/BC-UBND13/02/2021Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Tính từ ngày 02/02/2021 đến ngày 13/02/2021)
112/QĐ-UBND26/01/2021Về việc giao quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Chiến, cư ngụ ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm
106/QĐ-UBND20/01/2021Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
257/BC-UBND12/11/2020Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2020
239/BC-UBND15/10/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÕNG QUÝ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2020
208/BC-UBND14/09/2020Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2020
169/UBND-VP31/07/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020
680/UBND-VP31/07/2020V/v triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới
37/TB-UBND20/07/2020Viếng Nghĩa trang liệt sĩ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2020
589/UBND-VP03/07/2020V/v lập phương án điều tiết giao thông đường thuỷ thi công cầu Bưng Trường (xã Hiếu Thuận)
33/TB-UBND30/06/2020V/v gửi văn bản điện tử qua mạng đến cơ quan Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ
577/UBND-VP01/07/2020V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
576/UBND-VP01/07/2020V/v Chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
584/UBND-VP02/07/2020V/v xây dựng báo cáo thông tin tình hình sắp xếp, bố trí chức danh công chức nông nghiệp cấp xã
541/UBND-VP23/06/2020V/v đặt banner lấy ý kiến Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ tỉnh Vĩnh Long
511/UBND-VP15/06/2020V/v triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị
496/UBND-VP08/06/2020V/v tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Thông báo số 01/TB-BCĐPCDBDTHCP ngày 01/6/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
116/BC-UBND05/06/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2020
21/BC-UBND11/02/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2020
68/BC-UBND03/04/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2020