Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 24 / 2 trang
1415/02/2023Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
3556/QĐ-UBND15/07/2022Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Tam Bình
3982/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 102,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Văn Liêm và Hà Thu Thủy, tách thửa số 208, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
73 /TB-UBND07/12/2022Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình
11682 /QĐ-UBND07/10/2021Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cầu Lái Tân 2 (Cầu Mười Thôi), xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn
BC02/07/2020BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
BC22/06/2020Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2020
1270/UBND30/07/2019Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP
12/07/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
12/06/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Vĩnh Long
03/06/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Lon
708/cv 10/05/2019V/v điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã), xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đến năm 2025
6690/QĐ-UBND22/11/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), đi qua xã Tân An Luông của ông(bà) Đặng Thị Bé, thửa số 6002-8, thuộc tờ bản đồ số 3. Đất tọa lạc tại ấp 3, xã Tân An Luông
25/BC-PYT26/03/2018HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ HUYỆN QUÍ I VÀ KẾ HOẠCH QUÍ II NĂM 2018
2323/UBND-TH201/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
838/BC-PTNMT16/11/2018Kết quả thực hiện công tác năm 2018 và kế hoạch thực hiện công tác năm 2019
187/cv31/01/2018V/v thống nhất đầu tư xây dựng công trình Cầu Ban Chan 2, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn
5608/QĐ-UBND1628/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Đặng Thị Hoa, thửa số 24-1, thuộc tờ bản đồ số 28. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An
5615/QĐ-UBND28/09/2018Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Bờ kè Chợ Quới An ông(bà) Trần Thanh Dũng và Nguyễn Thị Hồng Điệp, thửa số 23-2, thuộc tờ bản đồ số 28
57/2017/NQ-HĐND07/07/2017Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready