Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4 / 1 trang
1420/09/2021Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2020
13/NQ-HĐND20/09/2021Nghị quyết 13/NQ-HĐND, ngày 20/9/2021
12/NQ-HDND20/09/2021Nghị quyết 20/NQ-HĐND, ngày 20/9/2021
0212/09/2017Lịch công tác tuần
ipv6 ready