Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4451 / 223 trang
2608/QĐ-UBND29/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2021
127/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, thời gian địa điểm thi tuyển, xét tuyển công chức Phường năm 2022.
126/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức Phường năm 2022
23/2022/QĐ-UBND13/07/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
22/2022/QĐ-UBND13/07/2022Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
DANH SÁCH12/07/2022Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức phường năm 2022 (tính đến 17 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022)
05/07/2022QD cong bo cong khai du toan ngan sach 6 thang dau nam 2022 cua TXBM
05/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
55/TB-UBND30/06/2022 Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm học 2022-2023
317/TB-UBND24/06/2022Thông báo bổ sung nhu cầu thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
2784/QĐ-UBND17/06/2022 Về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của ông Trương Văn Liêm Địa chỉ: Số 182, khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. (lần đầu)
311/TB-UBND20/06/2022Thông báo về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
28/KH-UBND20/06/2022Kế hoạch về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
49/KH-UBND17/06/2022Kế hoạch tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2022
609/TNMT15/06/2022Công văn đăng ký nội dung công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở đầu tư nâng quy mô cs sản xuất gạch theo công nghệ hoffman của hộ Hồ Nhựt Trường
610/TNMT15/06/2022Công văn đăng ký nội dung công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở đầu tư nâng quy mô cs sản xuất gạch theo công nghệ hoffman của hộ Nguyễn Văn Thái
20/2022/QĐ-UBND17/06/2022Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
19/2022/QĐ-UBND17/06/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
18/2022/QĐ-UBND09/06/2022Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
598/PTNMT06/06/2022V/v đăng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Cơ sở mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật” trên trang thông tin điện tử của UBND huyện- Tên chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Lê Hoàng Bá - Địa chỉ văn phòng: Tổ 2, ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. - Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hoàng Bá. - Điện thoại: 0385554854 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 54C8006038, đăng ký lần đầu ngày 18/5/2022 do phòng Tài Chính Kế hoạch huyện Mang Thít cấp.