Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 123 / 7 trang
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
QĐ-203305/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
QĐ-206407/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-205707/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
QĐ-204206/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-204106/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-202405/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-202205/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
QĐ-201702/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Luật14/06/2019LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Luật14/06/2019LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Luật14/06/2019LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
Luật14/06/2019LUẬT GIÁO DỤC
Luật13/06/2019LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
QĐ-195626/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1956 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp
QĐ-195526/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1955 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Vĩnh Long
QĐ-195426/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1954 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Long
QĐ-195326/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1953 Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
QĐ-195226/07/2019QUYẾT ĐỊNH số 1952 Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready