Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 197 / 10 trang
488/TB-UBND25/05/2023Về việc thuyên chuyển và nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi Tài chính - Kế toán kèm Thông báo 848/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi kiến thức chung kèm Thông báo 484/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Thông báo những người đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức phường năm 2023
23/KH-UBND12/04/2023Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức
488/TB07/04/2023Thông báo tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2023
07/KH-UBND24/02/2023Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2023
10/TB-HĐ16/02/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng viên chức sự nghiệp văn hóa thành phố Vĩnh Long năm 2022
533/QĐ-UBND10/02/2023Quyết định công nhận Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
08/TB-HĐ30/01/2023Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tuyển vòng 2
13/TB-HĐ19/01/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023
12/TB-HĐ09/01/2023Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long năm học 2022 - 2023
132/QĐ-UBND06/01/2023Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
08/TB-HD20/12/2022Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 - 2023
6641/QĐ-UBND15/12/2022Quyết định công nhận phường Trường An thành phố Vĩnh Long đạt chuẩn đô thị văn minh (lần đầu)
05/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vĩnh Long
04/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long
03/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vĩnh Long
02/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Vĩnh Long
01/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long
ipv6 ready