Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 169 / 9 trang
127/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, thời gian địa điểm thi tuyển, xét tuyển công chức Phường năm 2022.
126/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức Phường năm 2022
DANH SÁCH12/07/2022Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức phường năm 2022 (tính đến 17 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022)
317/TB-UBND24/06/2022Thông báo bổ sung nhu cầu thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
311/TB-UBND20/06/2022Thông báo về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
28/KH-UBND20/06/2022Kế hoạch về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023
214/TB-UBND24/05/2022Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
21/KH-UBND12/05/2022Tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
1186/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 81m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Lương Kim Thủy
1185/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 84,6m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Hồ Bạch Tuyết
1183/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 76.5m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Kháng
1180/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 71.6m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho bà Trương Mộc Lan
1184/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 81m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Trần Thị Mãi
38/BC-UBND03/03/2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2022
106/QĐ-UBND13/01/2022Về việc giao đất 4m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp
58/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho ông Trần Tấn Lộc
57/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Thái Thị Thu Thủy
55/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4,thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Điệp
56/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Giàu
183/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 80,1m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lai Văn Hoàng