Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 454 / 23 trang
2539/QĐ-UBND20/05/2022Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường vào Khu căn cứ cách mạng Bưng Sẩm, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn
2547/QĐ-UBND24/05/2022Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà ăn Khu hành chính huyện Trà Ôn
2558/Qđ-UBND26/05/2022V/v việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Nông thôn mới xã Phú Thành
2639/QĐ-UBND31/05/2022V/v việc tặng Giấy khen và Biểu trưng cho cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn
2650/QĐ-UBND01/06/2022Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Ánh Dương
33/GPXd01/06/2022Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Vương Phước Thắm
32/GPXD01/06/2022Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên
263729/11/2021hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
41/GPXD29/10/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG nhà ở riêng lẻ Ông (bà): Trần Xuân Lợi
11683/QĐ-UBND 07/10/2021Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
11684 /QĐ-UBND07/10/2021Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ kênh xã đội đến giáp xã Thiện Mỹ).
11710 /QĐ-UBND11/10/2021Tặng Giấy khen và biểu trưng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn, giai đoạn 2016 - 2021
272/BC-UBND12/10/2021Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021
11711 /QĐ-UBND 11/10/2021Tặng Giấy khen và biểu trưng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2020 - 2021
11769 /QĐ-UBND18/10/2021Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng Quốc lộ 54 (Đoạn từ km68+520 đến km70+700)
11882 /QĐ-UBND19/10/2021Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Bang Chang
11894 /QĐ-UBND 21/10/2021Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường An Thành - Kênh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn
11904 /QĐ-UBND22/10/2021Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác Hội, hoạt động Chữ Thập đỏ, nhiệm kỳ 2016 - 2021
170/BC-UBND23/07/2021Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
187/BC-UBND10/08/2021Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 7/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2021