Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 17 / 1 trang
2761/QĐ-UBND27/12/2022Về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
49/KH-UBND17/06/2022Kế hoạch tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2022
161/BC-UBND01/06/2022Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
158/BC-UBND31/05/2022Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022.
136/BC-UBND11/05/2022Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
127/BC-UBND05/05/2022Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022.
95/BC-UBND05/04/2022Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022.
87/BC-UBND30/03/2022Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022.
1207/QĐ-UBND18/03/2022Về việc thu hồi 101,5m2 đất tại Phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long của bà Lê Thị Mỹ An
36/BC-UBND08/02/2022Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2022.
22/BC-UBND27/01/2022Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
3465/QĐ-UBND15/12/2021Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ đường tỉnh 908, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đến ranh xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Đường từ đường tỉnh 908 đến ranh xã Tân Phú)
3362/QĐ-UBND06/12/2021Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030
3181/QĐ-UBND 18/11/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Đầu tư mở rộng Chi nhánh Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Hòa Hiệp”.
3156/QĐ-UBND 17/11/2021Về việc phê duyệt quy chế quản lý chi tiêu và dự toán chi năm 2021 của Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long
748 /QĐ-UBND06/05/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
556/QĐ-UBND10/04/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready