Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 257 / 13 trang
5867/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5867/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thanh Ẩn
5865/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5865/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Bé Hai
5863/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5863/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Trần Hữu Phúc
5853/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5853/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phan Lê Thanh Thủy
5852/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5852/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Hương Trinh
5851/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5851/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Hương Trinh
5850/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5850/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Hai
5849/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5849/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Hai
5848/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5848/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Thị Kim Loan
5847/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5847/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Lê Thị Hồng Hoa
5846/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5845/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Lê Thị Hồng Hoa
5845/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5845/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phạm Lệ Thu
5844/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5844/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Lê Hoàng An
5842/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5842/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Lưu Kim Phượng
5841/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5841/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ ông Lưu Văn Tho
5840/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5840/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ ông Lưu Văn Tho
5839/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ bà Nguyễn Thị Thu Hương
5838/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ ông Lê Minh Trí
285/QĐ-UBND19/01/2016Quyết định 285/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của bà Hà Thu Loan, cư ngụ ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ để làm đường đi công cộng và giao Chùa An Lạc sử dụng
5412/QĐ-UBND26/11/2015Quyết định 5412/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 Về việc giao cấp đất cho hộ ông Cao Văn Huệ cư ngụ 162/12, ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ
ipv6 ready