Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 257 / 13 trang
234/BC-UBND23/09/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm năm 2021
125/BC-UBND22/06/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2021
64/BC-UBND14/04/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2021 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021
2150/QĐ-UBND10/05/2021Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình – Long Hồ (Khu vực huyện Long Hồ). Hạng mục: Cống hở Hai Voi
2149/QĐ-UBND10/05/2021Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình – Long Hồ (Khu vực huyện Long Hồ). Hạng mục: Cống hở Hai Voi
2376/QĐ-UBND27/05/2021 Về việc giao đất cho hộ ông Trần Minh Dũng, địa chỉ thường trú: ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
86/NQ-HĐND17/12/2020Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
263/BC-UBND26/09/2019Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm năm 2019
182/BC-UBND08/07/2019Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2019
3736/QĐ-UBND26/07/2019Về việc giao đất cho hộ bà Nguyễn Kim Hảo, địa chỉ thường trú: Ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3112/QĐ-UBND05/07/2019Về việc sửa đổi địa chỉ thường trú tại Quyết định số 2378/QĐ-UBND, ngày 16/5/2019 của UBND huyện
2749/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao đất cho ông Trần Phước Lạc, địa chỉ thường trú: ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
2854/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Anh Tuấn; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2853/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Diệp Hoàng Minh; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
2187/QĐ-UBND07/05/2019Về việc giao đất cho hộ bà Đổ Thị Hồng Điệp, địa chỉ thường trú: ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
1922/QĐ-UBND13/04/2019Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 1172/QĐ-UBND, ngày 21/4/2012 của UBND huyện Long Hồ
1899/QĐ-UBND13/04/2019Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 1171/QĐ-UBND, ngày 21/4/2012 của UBND huyện Long Hồ
1315/QĐ-UBND11/03/2019Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Qui Cường, địa chỉ thường trú: ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
5779/QĐ-UBND28/12/2018Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Hoàng Hải, địa chỉ thường trú: ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
5691/QĐ-UBND25/12/2018Về việc giao đất cho bà Phạm Thị Liên, địa chỉ thường trú: ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready